Výtvarná galerie Catalinne
Kurzy kreslení, malování a prodejní výstavy obrazů Pardubice 

Pořádáme kurzy kreslení, malování, koláží, enkaustiky, krasopísma - letteringu a dalších výtvarných technik, za asistence zkušených lektorů.

V naší Výtvarné galerii se setkávají výtvarníci, divadelníci, muzikanti i spisovatelé. Nejbližsí pořádané akce:

V kurzech pardubické Výtvarné galerie Catalinne rozvíjíme přirozenou tvořivost, jenž je ukryta v každém z nás. 

Výtvarné kurzy jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, pro dospělé i děti. Budeme přetvářet vlastní vizi ve skutečné výtvarné dílo, s uměleckým podtextem.

Vlastní tvoření  pozitivně povzbuzuje psychiku a poskytuje mozku naprostou a dokonalou relaxaci a uvolnění.  Z kurzu odejdete zregenerováni, uvolněni a dobře naladěni.

Kurz můžete i darovat - rádi Vám vyhotovíme jmenný dárkový poukaz, v ceně kurzu.

Ve Výtvarné galerii Catalinne je instalována výstava obrazů a dalších děl, které můžete přímo zakoupit.


Letní nabídka: Dětský příměstský tábor v Pardubicích, se zaměřením výtvarným, sportovním a divadelním.


NOVINKA - pro velký zájem, našich návštěvníků,  otevíráme hodiny 

A r t e t e r a p i e - více zde 

  • jako relaxační projev osob, které se nacházejí v nekomfortní, až neúnosné životní situaci.
  • Tato terapeutická metoda je zaměřena na léčení a přínos úlevy, prostřednictvím přenosu myšlenky na podklad pro výtvarné tvoření.
  • Je definována, s ohledem na vlastní přístupy, monografie a vznik asociací, jako samostatný a svébytný obor pod názvem umělecké terapie (společně s muzikoterapií a tanečně - pohybovou terapií).
  • Hodiny probíhají pod vedením zkušených lektorů, ve skupinách, i individuálně, pravidelně, vždy ve středu 17 - 19 hod, případně dle individuální dohody a možností zúčastněných.

  • 2 hod terapie individuálně: 700,- Kč, 

  • 6 terapeutických lekcí/ 1,5 hod, ve skupině:    1.990,- Kč

  • 6 terapeutických lekcí/ 1,5 hod, individuálně: 2.600,- Kč

  • V případě zájmu nás kdykoliv kontaktujte.


Výtvarné kurzy, prodejní výstavy obrazů, přátelská setkání, a další aktivity, probíhají v prostorách naší Výtvarné galerie Catalinne, Pernštýnské nám. 48, Pardubice

Veškeré fotografie a texty uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím Výtvarné galerie Catalinne.