Výtvarná  galerie Catalinne
Kurzy kreslení, malování a prodejní výstavy obrazů  - Pardubice. 

Rozpis kurzů a ceník zde.

Velmi se na Vás všechny těší náš tým Výtvarné  galerie Catalinne.


Pořádáme kurzy kreslení, malování, koláží, enkaustiky, krasopísma - letteringu a dalších výtvarných technik, za asistence zkušených lektorů.

V naší Výtvarné galerii Catalinne se setkávají výtvarníci, muzikanti, i divadelníci - "HRRR divadelní spolek",  Nejbližsí  pořádané akce:

Ve výtvarných kurzech pardubické Výtvarné galerie Catalinne rozvíjíme přirozenou tvořivost, jenž je ukryta v každém z nás. 

Výtvarné kurzy jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, pro dospělé i děti. Přetváříme vlastní vizi ve skutečné výtvarné dílo, s uměleckým podtextem.

Vlastní tvoření  pozitivně povzbuzuje psychiku a poskytuje mozku naprostou a dokonalou relaxaci a uvolnění.  Z kurzu odejdete zregenerováni, uvolněni a dobře naladěni.

Kurz můžete i darovat - rádi Vám vyhotovíme jmenný dárkový poukaz, v ceně kurzu.

Ve Výtvarné galerii Catalinne je instalována výstava obrazů a dalších děl, které můžete přímo zakoupit.


Pro velký zájem našich návštěvníků,  nabízíme hodiny 

A r t e t e r a p i e - více zde 

  • jako relaxační projev osob, které se nacházejí v nekomfortní, až neúnosné životní situaci.
  • Tato terapeutická metoda je zaměřena na léčení a přínos úlevy, prostřednictvím přenosu myšlenky na podklad pro výtvarné tvoření.
  • Je definována, s ohledem na vlastní přístupy, monografie a vznik asociací, jako samostatný a svébytný obor pod názvem umělecké terapie (společně s muzikoterapií a tanečně - pohybovou terapií).
  • Hodiny probíhají pod vedením zkušených lektorů, ve skupinách, i individuálně, pravidelně, vždy ve čtvrtek 16,30 - 17,30 hod, případně dle individuální dohody a možností zúčastněných.

  • 2 hod terapie individuálně: 500,- Kč, 

  • 4 terapeutické lekce/ 1 hod, ve skupině:    800,- Kč

  • 4 terapeutické lekce/ 1 hod, individuálně: 1000,- Kč

  • V případě zájmu nás kdykoliv kontaktujte.


Výtvarné kurzy, prodejní výstavy obrazů, přátelská setkání, a další aktivity, probíhají v prostorách naší Výtvarné galerie Catalinne, 530 03 Pardubice - Nemošice čp. 28.

Veškeré fotografie a texty uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím Výtvarné galerie Catalinne.