Pořádané akce a vstupenky

Divadelní představení divadelního spolku "HRRR": 

kdy:                                     kde:                                                     hra:                        v kolik: 

19. 08. 2020                        Hlinsko - Betlém                               P.P.S.                     19 hod

28. 08. 2020                        Roudná                                               P.P.S.                     19 hod

29. 08. 2020                        Košumberk - hrad                             P.P.S.                     19 hod

10. 09. 2020                         Exil  - divadlo                                    P.P.S.                     19 hod

14. 10. 2020                          Exil - divadlo                                     P.P.S.                     19 hod                          

      


Vyprodáno - 5. 3. 2020 - Scénické čtení divadelní hry "Můj skvělý rozvod"


Pravidelné čtvrtky a víkendy  Arteterapie a Dramaterapie

  • jako relaxační projev osob, které se nacházejí  v nekomfortní, až neúnosné životní situaci. 
  • Tyto terapeutické metody jsou zaměřeny na léčení a přínos úlevy, prostřednictvím přenosu myšlenky na podklad pro výtvarné tvoření.  
  • Jsou definovány, s ohledem na vlastní přístupy, monografie a vznik asociací, jako samostatný a svébytný obor pod názvem umělecké terapie (společně s muzikoterapií a tanečně - pohybovou terapií). 
  • Terapie probíhají pod vedením zkušených lektorů, ve skupinách, i individálně.

  • V případě zájmu nás kdykoliv kontaktujte.


Vyprodáno - 30. 01. 2020 - "Můj skvělý rozvod" - scénické čtení divadelní hry, humorný příběh dámy v nejlepších letech.