Pořádané akce a vstupenky


Vyprodáno - 5. 3. 2020 - Scénické čtení divadelní hry "Můj skvělý rozvod"


Pravidelné čtvrtky a víkendy  Arteterapie a Dramaterapie

  • jako relaxační projev osob, které se nacházejí  v nekomfortní, až neúnosné životní situaci. 
  • Tyto terapeutické metody jsou zaměřeny na léčení a přínos úlevy, prostřednictvím přenosu myšlenky na podklad pro výtvarné tvoření.  
  • Jsou definovány, s ohledem na vlastní přístupy, monografie a vznik asociací, jako samostatný a svébytný obor pod názvem umělecké terapie (společně s muzikoterapií a tanečně - pohybovou terapií). 
  • Terapie probíhají pod vedením zkušených lektorů, ve skupinách, i individálně.

  • V případě zájmu nás kdykoliv kontaktujte.


Vyprodáno - 30. 01. 2020 - "Můj skvělý rozvod" - scénické čtení divadelní hry, humorný příběh dámy v nejlepších letech.