Výtvarné techniky našich kurzů

Kreslení - suchý pastel, malování - akryl, olej, akvarel, koláž, enkaustika - malování horkým voskem, malování kávovou sedlinou, abstraktní pocitová malba, lettering - krasopísmo a kaligrafie a mimo jiné i drátování, pletení z pedigu, cínování - výroba šperků, a mnoho dalších - naše lektorky jsou velmi šikovné, s pedagogickým vzděláním z uměleckých oborů, s letitou praxí a zkušenostmi ....

Pokud Vás zaujaly některé z uvedených výtvarných technik a nenašly jste vypsaný kurz s jejich zaměřením, napište nám, nebo rovnou zavolejte a domluvte si individuální termín, kdy se Vám budou lektoři věnovat - u nás není nic nemožné - jde především o tvoření, uvolnění a relaxaci.


Kreslení

je výtvarné umění, které je vytvářeno, dnes již nepřeberným, množstvím kreslících pomůcek, na dvourozměrný podklad. Kresba používá jako výrazový prostředek lineární stopu. Běžně se používají tužky, pastelky, voskové tužky, pastely, voskové pastely, akvarelové pastelky- fixy - voskovky, křídy, rudky, uhly, olůvka, pera a tuš. Umělec, který kreslí, může být označen jako kreslíř nebo kreslič (návrhář).

Veškeré tvořivé umění začíná u kreslení tužkou. Skicy, návrhy, podklady, rozkresy. Použitím kreslících pomůcek, a to jednotlivě, i v kombinaci, je vytvořeno originální dílo, které odráží pocity svého tvůrce.

Malování

je technika nanášení barev v souvislé vrstvě na podklad, pomocí štětců. Avšak moderní umění je srozuměno i s alternativními technikami.

Na našich kurzech si vyzkoušíte práci se štětcem, špachtlí, prsty, houbou, řízené rozlévání barev, a to opět vše jednotlivě, i v kombinaci.

Od kresby se malba liší použitým nástrojem a plošností, kterou je barva nanášena. Současné malířství často překračuje historickou praxí vymezené názvy, techniky i technologie. Proto je vymezení současných malířských technik složitější a o to však vábnější a působivější.

Malba akrylovými barvami

Nejste si jisti? Láká Vás akvarel s lehkou propustností, nebo olej svojí hloubkou a barevnou bohatostí?

Potom by mohla být odpověď následující - můžete mít obojí zároveň - vyzkoušejte malbu akrylovými barvami, jenž při tvorbě přinášejí okamžitou radost.

  • akrylové barvy jsou ředitelné vodou, můžete je použít k transparentní malbě, přes neprůhlednou, která umožňuje překrývat jednu vrstvu barvy druhou, až po strukturální malbu, s viditelnými tahy štětce.

  • akrylové barvy velmi rychle schnou, což umožňuje opravy malby okamžitým překrytím spodní vrstvy.

Koláž

Odvozeno z francouzského "collage" znamenající lepení. Zahrnuje celou řadu výtvarných technik ve dvou, i třírozměrném prostoru. Jako materiál nejčastěji slouží tisky, reprodukce, fotografie, textil, v neposlení řadě nalezené předměty .

Pojem "koláž" se přenesl do dalších oborů, v nichž se užívá sestřihu a spojení různých částí do nového celku. V našem případě ve spojení s malbou, či kresbou, či písmem.

Enkaustická malba

je velmi rozmanitá, vyhledávaná a líbivá relaxační technika, známá též jako malování horkým voskem, s přidaným barevným pigmentem. Tato tekutá pasta je poté aplikována na povrch - upravené dřevo, případně plátno, leštěný papír, nebo další často používané materiály.

Takto nanesené medium se dále upravuje kovové nástroji - speciálními kartáči:

  • před tím, než se ochladí,
  • nebo mohou být použity vyhřívané k manipulaci s vychladlým voskem.

Protože vosk je používán jako pojivo pigmentu, enkaustika může být stejně tvarovaná, jako malovaná. Další materiály mohou být vloženy jako koláž na povrchu, nebo vrstveny a pomocí enkaustického média přichyceny k podkladu.

Abstraktní pocitová malba

Abstraktní umění (z lat. abstractus - odtažitý) je nekonkrétní, neobjektové, nefigurativní, někdy označované i jako čisté pocitové umění. Abstraktní umění se neřídí žádnými konvencemi a pravidly. Je nepřímým odrazem nálady a pocitů svého tvůrce.

Ve výtvarném umění se jedná o značně různorodý proud:

  • První vychází ze základních prvků výtvarného umění (tvar, obrys, barva, světlo, linka, křivka), které nejsou vázány na reálné objekty. Přes rezignaci na jejich zobrazení není upuštěno od obsahu, sdělení a smyslu výtvarného díla.
  • Druhý naopak ze skutečnosti vychází, nezobrazuje ji konkrétně, nýbrž ji tvarově a barevně zjednodušuje.

Lettering -krasopísmo

Zajímá vás umění kaligrafie, jenže nevíte, jak na to? V kurzu moderní kaligrafie se již za pár hodin naučíte psaní jako ve škole, až na to, že s uměleckým podtextem. Výsledné dílko bude uměleckým zpracováním pouhé myšlenky přenesené na papír. V kaligrafii totiž nejde pouze o obsah sdělení, krasopis má umělecký přesah, který má co do činění s výtvarným dílem. Jde o obraz, jehož ústřední postavou je písmo ve výtvarném podání. Nauka ručně psaného textu krasopisem a jeho využití v kompozici vlastního výtvarného díla:

  • rukou psané písmo je výtvarným dílem samo o sobě
  • ručně psaný text sděluje mnohé o svém tvůrci
  • bezchybně zvládnutí umění a užití ručně psaných textů, kladně dotváří naši sebeprezentaci

Vzniklé obrazy pak lze vnímat minimálně ve dvou základních rovinách - jako osobité verše, nebo jako skrytý dorozumívací kód, odvislý od podvědomé, profesní a lidské zkušenosti jeho tvůrce.